Sopimusehdot, tietosuoja ja rekisteriseloste

Päivitetty: 01.03.2022

SOPIMUSEHDOT, TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Kuopion Kuntoboxin ja mahdollisten muiden Kuopion Kuntoboxin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppaa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Kuopion Kuntoboxilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Kuopion Kuntobox voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Kuopion Kuntobox ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

PALVELUN KÄYTTÖ

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Verkkovalmennukset ja mobiilisovelluksen käyttö edellyttävät että käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palvelun käyttäjä saa käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa tunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. Kuopion Kuntobox ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Kuopion Kuntoboxille. Kuntobox voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@kuntobox.fi

IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelun sisältämän tai Kuopion Kuntoboxin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kuopion Kuntoboxille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Kuopion Kuntoboxin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Kuopion Kuntoboxin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Kuopion Kuntoboxin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Kuopion Kuntoboxille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Kuopion Kuntobox ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Kuopion Kuntobox ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Kuopion Kuntobox varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata palvelua.

Kuopion Kuntobox ei vastaa miltään osin palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Kuopion Kuntobox ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Kuopion Kuntobox ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.

Kuopion Kuntobox varaa oikeuden muuttaa ehtoja oman harkintansa mukaisesti.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas ymmärtää ja keskustelee tarvittaessa lääkärinsä kanssa harjoittelun vaikutuksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä). Erityisesti verkkovalmennuksissa Kuopion Kuntobox ei tiedä asiakkaan rajoitteita tai terveydentilaa vaan asiakas vastaa itse harjoittelun sopivuudesta.

TOIMITUSEHDOT

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas on ostanut tuotteen verkkokaupasta tai tehnyt ja allekirjoittanut valmennussopimuksen Kuopion Kuntoboxin kanssa. Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki kuluttaja hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kuopion Kuntobox pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Kuopion Kuntoboxin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

MAKSUTAVAT

Korttimaksut Paytrailin kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Peruuttamisoikeus

Sinulla on 14 päivän tyytyväisyystakuu. Voit sinä aikana kokeilla kurssia ja katsoa sopiiko se sinulle.

Jos et pidä siitä niin voit pyytää rahasi takaisin tänä aikana ja palautamme ne täysimääräisenä.

Liikuntaetuja emme voi hyvittää rahaksi, koska laki estää niiden vaihtamisen rahaksi. Voimme vaihtaa tilaamasi kurssin toiseen. Palauttaminen on helppoa. Lähetät meille sähköpostia, soitat tai otat yhteyttä chatin kautta ja kerrot haluavasi palauttaa tilaamasi kurssin.

Digitaalisten palvelujen osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä, eli ostopäivästä.

Kuopion Kuntoboxin rekisteriseloste ja tietosuoja

REKISTERIN NIMI JA PITÄJÄ:

Kuopion Kuntobox

Y-Tunnus 2701018-8

Info@kuntobox.fi

Puhelin: +3589725450

REKISTERIN PERUSTEET

Kuopion Kuntoboxin valmennuspalveluiden henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri, Kuntoboxin uutiskirjeet.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

https://kuopionkuntobox.fi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika

– Yhteystiedot: Sähköpostiosoite, puhelinnumero, postitoimipaikka, postinumero, yrityksen Y-Tunnus, yhteystiedot.

  • Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus ja salasana
  • Asiakastiedot: Laskutus, maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, sähköpostiviestit

– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan poistaa omatoimisesti tietonsa rekisteristä -poistu listalta kohdan kautta.

Tarvittaessa jos et saa poistettua tietoja itse lähetä viesti info@kuntobox.fi

TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Kaikkia käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Kuopion Kuntoboxin omissa rekistereissä:

  1. Asiakassuhteen hallinnoiminen, yhteydenpito, asiakkuuden ylläpito, hoitaminen ja sen kehittäminen
  1. Valmennuspalveluiden tuottaminen suoraan asiakkaalle sekä verkkovalmennukset
  1. Asiakaspalvelun sujuvuuden, toimivuuden varmistaminen
  1. Markkinointi Facebookin, Googlen, sähköpostin tai muiden sosiaalisten kanavien välityksellä
  1. Markkinoinnin analysointi sekä näiden tietojen tilastointi
  1. Sähköposti palveluiden ylläpito, hallinnointi, palvelujen toimitus kuluttajalle sekä asiakkuuksien hallinta ja ylläpito.
  1. Verkkokaupassa tapahtuva kaupankäynti. Käyttäjä hyväksyy, että Kuopion Kuntobox lähettää suoraan sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi, mainonta ja markkinointimateriaalia.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymistä vaativissa tilanteissa sekä palvelua käytettäessä. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää asiakassuhdetta ja mahdollistaa asiakaspalvelumme edellyttämät yhteydenottopyynnöt.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Kuntobox käyttää automaattisten sähköpostien lähetykseen Active Campaign-palvelua. Active Campaign on Yhdysvalloissa sijaitseva yritys. Yritys noudattaa eurooppalaisia tietosuojavaatimuksia. Palveluun tallennetaan uutiskirjeen tai vastaavan tilaajan etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään rekisterin pitäjän omiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TIETOJEN PAIKKANSA PITÄVYYS

Käyttäjä sitoutuu antamaan Kuopion Kuntoboxille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään verkkokaupan palvelua ostotilanteessa. Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@kuntobox.fi

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Kuopion Kuntobox, Ritosentie 72, 70460 Kuopio

MAKSULIIKENNE

Kuopion Kuntobox myy palveluita suoraan kuluttajille sekä yrityksille. Kaikissa tapauksissa laskujen lähettäminen tapahtuu sähköisesti tai vastaavasti jonkin maksujen välittäjän kautta. Jos asiakas maksaa palvelusta tai tilaamansa tuotteen verkkokaupan kautta verkkopankilla tai luottokortilla, nämä tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteri tarkastetaan 12 kuukauden välein. Kaikkien käyttäjien tiedot tuhotaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia yrityksen toiminnan kannalta. Kaikkia henkilötietoja säilytetään maksimissaan 36 kuukautta siitä, kun asiakkaan ja yrityksen välillä on ollut valmennussopimus tai käyttäjä on saanut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Aina yrityksistä huolimatta palomuuri tai tietoturva järjestelmät eivät ole täysin turvallisia. Sen vuoksi Kuopion Kuntobox ei voi taata 100 % turvaa. Jos yritykseen tulee tietoturvarikkomus, ilmoitetaan tästä välittömästi kaikille asianomaisille käyttäjille, jotta tämän jälkeen voidaan tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys on sitoutunut ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tietoja koskevista turvallisuutta koskevista asioista.

KULUTTAJAN VELVOLLISUUDET

Kuluttajalla on itsellään vastuu siitä, että omat tiedot ovat turvassa ja käyttäjä varmistaa näin omien tilien, käyttäjätunnusten ja tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja sekä vaihtaa ne säännöllisesti ja säilyttää niitä niin, että ne eivät ole ulkopuolisten saatavilla. Käyttäjä huolehtii myös omien laitteidensa turvallisuudesta.

LISÄTIETOJA

Rekisteriin, tietoturvaan ja sopimusehtoihin liittyvissä asioissa kysymyksiin vastaa Kuopion Kuntobox. Ole yhteydessä info@kuntobox.fi

Top